زبان:

اکسیتان

[oc]

بازگشت به اکسیتان

دسته‌بندی: amolonar

تصديق amolonar تلفظ ها