زبان:

اندبل جنوبی

[nr]

بازگشت به اندبل جنوبی

دسته‌بندی: numerals

تصديق numerals تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟