زبان:

نروژی

[no]

بازگشت به نروژی

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها