زبان:

نروژی

[no]

بازگشت به نروژی

دسته‌بندی: ilands in Norway

تصديق ilands in Norway تلفظ ها