زبان:

نروژی

[no]

بازگشت به نروژی

دسته‌بندی: drink

تصديق drink تلفظ ها