زبان:

آلمانی سفلا

[nds]

بازگشت به آلمانی سفلا

دسته‌بندی: idioms

تصديق idioms تلفظ ها