زبان:

آلمانی سفلا

[nds]

بازگشت به آلمانی سفلا

دسته‌بندی: birds

تصديق birds تلفظ ها