زبان:

ناپلی

[nap]

بازگشت به ناپلی

دسته‌بندی: verb

تصديق verb تلفظ ها