زبان:

مین نان

[nan]

بازگشت به مین نان

دسته بندی: Minnanese

تصديق Minnanese تلفظ ها