زبان:

برمه ای

[my]

بازگشت به برمه ای

دسته‌بندی: adj

تصديق adj تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟