زبان:

مالتی

[mt]

بازگشت به مالتی

دسته‌بندی: substantive

تصديق substantive تلفظ ها