زبان:

مالایا

[ms]

بازگشت به مالایا

دسته بندی: Word Frequency 100

تصديق Word Frequency 100 تلفظ ها