زبان:

مالایا

[ms]

بازگشت به مالایا

دسته بندی: Number

تصديق Number تلفظ ها