زبان:

مالایا

[ms]

بازگشت به مالایا

دسته بندی: kız isimleri

تصديق kız isimleri تلفظ ها