زبان:

مغولی

[mn]

بازگشت به مغولی

دسته‌بندی: Tuesday

تصديق Tuesday تلفظ ها