زبان:

مغولی

[mn]

بازگشت به مغولی

دسته‌بندی: noun

تصديق noun تلفظ ها