زبان:

مغولی

[mn]

بازگشت به مغولی

دسته‌بندی: Mongol

تصديق Mongol تلفظ ها