زبان:

مغولی

[mn]

بازگشت به مغولی

دسته‌بندی: химия

تصديق химия تلفظ ها