زبان:

مالايالام

[ml]

بازگشت به مالايالام

دسته بندی: year

تصديق year تلفظ ها