زبان:

مالايالام

[ml]

بازگشت به مالايالام

دسته‌بندی: year

تصديق year تلفظ ها