زبان:

مالايالام

[ml]

بازگشت به مالايالام

دسته بندی: keralam

تصديق keralam تلفظ ها