زبان:

مالايالام

[ml]

بازگشت به مالايالام

دسته‌بندی: famous

تصديق famous تلفظ ها