زبان:

مقدونی

[mk]

بازگشت به مقدونی

دسته بندی: Tatar Swadesh list

تصديق Tatar Swadesh list تلفظ ها