زبان:

ميكمك

[mic]

بازگشت به ميكمك

دسته‌بندی: noun plural

تصديق noun plural تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟