زبان:

لومپارد

[lmo]

بازگشت به لومپارد

دسته بندی: preposition

تصديق preposition تلفظ ها