زبان:

لومباردی

[lmo]

بازگشت به لومباردی

دسته‌بندی: preposition

تصديق preposition تلفظ ها

  • de تلفظ de
  • an تلفظ an
  • Om تلفظ Om
  • mar تلفظ mar
  • vun تلفظ vun
  • fer تلفظ fer
  • föra تلفظ föra
  • sü تلفظ