زبان:

لومباردی

[lmo]

بازگشت به لومباردی

دسته‌بندی: numbers in French

تصديق numbers in French تلفظ ها

  • 54 تلفظ 54
  • 61 تلفظ 61