زبان:

لومپارد

[lmo]

بازگشت به لومپارد

دسته بندی: female names

تصديق female names تلفظ ها