زبان:

لاکوتا

[lkt]

بازگشت به لاکوتا

دسته بندی: pronoun

تصديق pronoun تلفظ ها