زبان:

لاکوتا

[lkt]

بازگشت به لاکوتا

دسته‌بندی: and so

تصديق and so تلفظ ها