زبان:

لوگزامبورگی

[Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

143 واژه های تلفظ شده.