زبان:

لوگزامبورگی

[Lëtzebuergesch]

بازگشت به لوگزامبورگی

28 واژه های تلفظ شده.