زبان:

قرقیزستانی

[Kırgızca / Кыргызча]

بازگشت به قرقیزستانی

276 واژه های تلفظ شده.