زبان:

كورنيش

[kw]

بازگشت به كورنيش

دسته‌بندی: personal pronoun

تصديق personal pronoun تلفظ ها

  • ty تلفظ ty