زبان:

کردی

[ku]

بازگشت به کردی

دسته بندی: consonants

تصديق consonants تلفظ ها

كلمه ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژۀ جديدی اضافه كنيد؟