زبان:

کره ای

[ko]

بازگشت به کره ای

دسته بندی: 方言

تصديق 方言 تلفظ ها