زبان:

خمر

[km]

بازگشت به خمر

دسته‌بندی: musical terms

تصديق musical terms تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟