زبان:

خمر

[km]

بازگشت به خمر

دسته‌بندی: erkek isimleri

تصديق erkek isimleri تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟