زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: verbs

تصديق verbs تلفظ ها