زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: Tatar Swadesh list

تصديق Tatar Swadesh list تلفظ ها