زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: Tatar male names

تصديق Tatar male names تلفظ ها