زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: planets

تصديق planets تلفظ ها