زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: planets

تصديق planets تلفظ ها