زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: monday

تصديق monday تلفظ ها