زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: monday

تصديق monday تلفظ ها