زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: male surnames

تصديق male surnames تلفظ ها