زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: history

تصديق history تلفظ ها