زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: history

تصديق history تلفظ ها