زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: Good bye in Kazakh

تصديق Good bye in Kazakh تلفظ ها