زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: gases

تصديق gases تلفظ ها