زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته بندی: gases

تصديق gases تلفظ ها