زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: formal

تصديق formal تلفظ ها