زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: Adjectives

تصديق Adjectives تلفظ ها

واژه‌ای در اين دسته بندی موجود نيست.
آيا می خواهيد واژه‌ی جديدی اضافه كنيد؟