زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: әдәбият

تصديق әдәбият تلفظ ها