زبان:

قزاقستانی

[kk]

بازگشت به قزاقستانی

دسته‌بندی: этнография

تصديق этнография تلفظ ها